Matras Recycling Europe draagt bij aan het realiseren van de LAP doelstellingen

De Nederlandse politiek kiest binnen het nieuwe Landelijk AfvalstoffenbeleidsPlan (LAP) voor duurzaamheid en een circulaire economie. In 2015 moet dit nieuwe LAP zijn opgesteld en ondermeer voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG).

Zo geeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan in te zetten op een 50% reductie van de te storten en te verbranden hoeveelheid afval in 2025 van 10 miljoen ton naar 5 miljoen ton en worden de scheidingspercentages voor gemeenten de komende jaren verhoogd.

In 2015 is het doel gesteld 60 tot 65% van het huishoudelijke afval te scheiden. In 2020 is de ambitie dit percentage naar 75% te brengen en uiteindelijk is het streven dit percentage naar 100% te brengen.

Door het apart inzamelen en hoogwaardig verwerken van matrassen draagt Matras Recycling Europe bij aan het realiseren van de in het LAP opgenomen doelstellingen.