Matras Recycling Europe draagt bij aan vermindering van CO2 en nadelige milieueffecten

Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt hiermee CO2 uitstoot. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand en gestort hetgeen een vermindering betekent van nadelige milieu effecten van deze afvalbeheervormen.

Door het inzetten van het unieke ECO-inzamelingssysteem is het mogelijk vier keer zoveel tonnage mee te nemen, waardoor het aantal ritten een factor vier lager uitvalt ten opzichte van reguliere inzamelingssystemen. Dit betekent een significante vermindering van de CO2 uitstoot ten opzichte van de reguliere inzamelingssystemen.

Binnenkort wordt een pilot uitgevoerd waarbij een exacte CO2 footprint wordt opgesteld als gevolg van de inzet van het unieke ECO- inzamelingssysteem. Resultaten hiervan zullen in de loop van dit jaar worden gepresenteerd.